Բառային աշխատանք

.Բառային աշխատանք

Ամեն ինչ,ոչ ոք,ամենուր,այտ,այդ (աղջիկը),թռչել,թռչնակ,գրեթե,միայն,միայնակ,երեսուն,հիսուն,տասնչորս,հայթայթել,ձագ,ձագուկ,արջուկ,գանձուկ,ձիուկ,անընթհատ,անդատար,անձրևաորդ,խնդրել,խնդրանք,մաքրել,թագավոր։Ավ-որ

Միավոր,թևավոր,կանոնավոր,ածանցավոր,կարմրավոր,մեղավոր։Օգնել,չօգնել,օգնական,քաղցած։

Ես ամեն օր քաղցած եմ։

Ես մեղավոր չեմ։

Ես ունեմ  տասը միավոր։

Ես իմ մայրիկին տան գործերով օգնում եմ։

Իմ այտերը փափլիկ են։

 

 

Advertisements
Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Առաջադրանքներ

Թռչել,թռչուն։

Մի օր թռչունը,թռչելուց ընկավ։

Թրջվել,թրջել։

Ես մի օր քույրիկը ինձ ջրեց և ես թրջվեցի։

Ես մի օր տեսել էի որ թռչունը թրջում է։

Որդ-միջատ

Որթ-խաղողի վազ

Որդը սողում էր սարերի վրայով։

Որթի մեջ շատ շատ գեղեիկ ծաղիկներ է դրել իմ մայրիկը։

Մինչև,Միջև

Ես սպասում էմ մինչ գիշեր։

Մեր միջև ամեն ինչ կար։

Հարդ-չոր ծղիտ,խոտ

հարթ-ուղիղ

Մեր բակում շատ շատ հարդ կա։

Մեր դպրոցի սեղանը հարթ է։

Վարգ-ձիու քայրք

Վարք-պահվացք

Վարկ-գումար վերձնել

Վարդ-ծաղիկ

Իմ քույրիկի վարքը շատ շատ լավն է։

Ձիու քայրքը ինձ տուր է գալիս։

Վադի հոտը շատ անուշ հոտ է։

Իմ տատիկը վակ է վերձրել։

Թուր-թութ

Աղտ-Աղբ

Սարդ-մարդ

Քարտեզ-պարտեզ

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Ը-ի ուղղագրությունը

1.Ընկեր, ընթերցել, ընթանալ, ընտրել բառերով կամ նրանց արմատներով 2-ական բառ կազմիր:

Ընկեր-ընկերություն,ընկերուհիներ

Ընթերցել-ընթերցանել,ընթերցանություն

Ընդանալ-ընդամենը,ընդունել

Ընտրել-,ընտրություն,ընտրություններ

2.Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր ը տառը՝

Հյուրընկալ, անակնկալ, անընկալելի, ակնբախ, ձկնկիթ, սրընթաց, ճեպընթաց, ինքնստինքյան, կորընթարդ, մթընկա, հատընտիր, գույնըզգույն, անստորագիր, հետզըհետե, ակնդետ, խոչընդոտ, անընդմեջ, ակընթարթ, մակըթացություն, մթընշաղ, ազգընտիր, վայրընթաց, զուգընթաց:

3. Բարձրաձայն կարդա հետևյալ բառերը և լրացրու շարքերը:

Ստել,ստանալ, շտկել, շտապել, սփրթնել, զբաղվել, սպասել, սպրդել, շպրտել, սփոփել, սքանչելի, սկսել, զգայուն, զբոսանք:

ա) բառի սկզբում թույլ ը կա-ստանալ,շտապել,սփրթնել,զբաղվել,սպասել,սպրդնել,շպրտել,սփոփել,սքանչելի,սկսել,զգայուն,զբոսանք։

բ) ը-ն առաջին հնչյունից հետո է-շտկել,ստել։

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Օ-ի Ո-ի ուղղագրություն

  1. Օդ, օրինակ, օգուտ, օղ, օր բառերից կազմիր ուրիշ բառեր` դրանք գործածելով բառի տարբեր դիրքերում:

Օրինակ` օրոր— օրորոց, մեղմօրոր

Օդ-օդապարիկ

Օրինակ-անօրինակություն

Օգուտ-անօգուտ

Օղ-օղակներ

Օր-օրորոցներ

2. Օրինակին հեետևելով` որակ, որս, որդի, որջ արմատներից 2-ական բառ կազմիր:

որոշ— որոշակի, պարզորոշ

Որակ-որակով,անորակով

Որս-որսատու,որսորդ,բորսատու

Որդի-,որդյակ,որդյակներ

3. Բաց թողնված տեղերում լրացրու ո կամ վո:

Որբ, երկորյակ, արջաորս, հոգեվորդի, զինոր. բարձրաոլտ, բանվոր, անորակ, բարձրորակ,վոլեյբոլ:

4. Բաց թողնված տեղերում լրացրու օ կամ ո:

ամենօրյա, ամանօրյա, անօրինական, հանրօգուտ, օրըստօրե, մեղմօրեն, մեղմօրոր, հոգուտ, տնօրեն, նախորոք, շաբաթօրյակ, բացօթյա, պարզորոշ, արծաթազօծ:

5. Շարքերից ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը:

ա) ոսոխ-հակառակորդ

ողորկ-հարթ

որթ-ճիճու

որմ-հոլովակեր

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Է-ի Ե-ի ուղղագրություն

  1. Բաց թողնված տեղերում գրիր է կամ ե:

զարկերակ, սկզբից ևեթ, ստորերկրյա, հնեաբան (անհետացած հնագույն կենդանիների և բույսերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող մարդ), երբևիցե, որևե,Էլեկտրաէներգիա, մանրեաբան, չեր ուզում, չեմ ուզում, կինոէկրան, ամենաէժան:

2. Մարդկանց անուններ գրիր, որոնք սկսվում են Ե-ով և Է-ով:

Ե-ով անուններ,Երանուհի,Եղիյա,Եսայա,Երեմիյա,Երեմ,Ենոք,Ենովք,Եվգին,Եվգինե։

Է-ով անուններ,Էրիկ,Էրիկա,Էլեն,Էդմոն,Էլիզա,Էմին,Էմի,Էմմա,Էմիլ,Էռնա,Էդգար,Էդուարդ,Էլինա։

3.Տրված բառերը դասավորիր ըստ իմաստների:

ելակ, գոմեշ, եգիպտացորեն, եղինջ, երինջ, երեքնուկ, եզ, եղջերու, եղրևանի, եղևնի, երիցուկ, եղնիկ, եղեգ:

կենդանիներ-Գոմեշ,եզ,եղջերու,եղևնի,եղնիկ։
բույսեր-Ելակ,եգիպտացորեն,եղինջ,երինջ,երեքնուկ,եղրևանի,երիցուկ,եղեգ։

4. Գրիր տրված բառերի հականիշները:

Արու-եգ

Մուտք-ելք

Թանկ-եժան

Դժբախտ-երջանիկ

Վերելք-ներքելք

Հայտնվել-վերանալ

5. Մեկական բառ կազմիր` երգ, երանգ, եզր, եղբայր արմատները դնելով բառի սկզբում և վերջում:

Օրինակ` եփ-եփել, կիսաեփ

Երգ-երգերանգ

Երանգ-երգերանգ

Եզր-երզրահանգում

Եղբայր-բարի

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Առյուծն ու որսորդը

Մի անգամ մի որսորդ գնաց անտառ որտեղ մի բարի խեխճ առյուծ էր ապրում։Առյուծի անունը չիչի էր։Նա ուզում էր չիչիին սպանել բայց երբ տեսավ նրան  քնած և վոտքը կոտրված շատ շատ խխճաց և չսպանեց։Երբ նա մի քայլ արեց նա արթնացավ քնից և նրա աչքերը սև էին և փայլում էին հետո նրա ձաքերը եկան նրանք իրար հետ խախում էին և այդ պահին որսորդը հուզվեց և նա որսորդ դառալուց հրաժարվեց։Հետո այդ մարդը նրանց վերցրեց և տարավ նրանց բպահեց իր մոտ և նրանք հանգիստ ապրեցին միասին։

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Այռուծի մասին

Առյուծները կատվազգիների ընտանիքի գիշատիչ կաթնասուն կենդանիներ են:   Առյուծը մսակեր է, նա որսին մոտիկանում է ոչ թե գողեգող այլ դիմացից և, երբ զոհին բռնում է նա չի թաքցնում, քանի որ ոչ ոք չի համարձակվում մոտենալ, որովհետև ինքն էլ զոհ կդառնա: Առյուծի մարմնի երկարությունը մոտ 2 մ է, պոչինը՝ մինչև 1 մ, զանգվածը 250կգ: Իսկ կորյունները մոտավորապես 30 սանտիմետր, և այռուծները ապրում են 25-ից 30տարի: Այռուծները ապրում են խմբերով մեկ խմբում ապրում է ամենաքիչը 2 արու, և նրանք միասին են մեծացնում իրենց ձագերին: Այռուծի արուն ավելի մեծ է էգից, գլուխը ԾԱԾԿՎԱԾ Է ՓԱՐԹԱՄ ՄԱԶԵՐՈՎ  և ինչպես մարդկանց մոտ ավելի ուժեղ է էգից: Շատ մարդիկ առյուծի էգը խառնում են ընձառյուծի կամ վագրի հետ: առյուծի էգը մարմնի ձևով նման է այս երկուսին սակայն տարբերվում է մաշկով ընձառյուծը բծավոր է, իսկ վագրը գծավոր:

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment

Մայիսի 24 2018թ.

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 145 հար․+ 78 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

Պատասխան 145

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 45 հար․+ 5 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

Պատասխան 5

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում  16 հազ․+ 34 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

Պատասխան 16

Առաջադրանք 2.

Հաշվիր 4200։(241-a:8)+479 արտահայտության արժեքը` իմնալով, որ a=328: 328-241=113:8=479+14=4200:465=9

Առաջադրանք 3.

Քառակուսու մակերեսը 16 քառակաուսի սանտիմետր է: Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

Լուծում

16×16=256

Պատասխան 256

Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի դեցիմետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

Լուծում

25×25=625

Պատասխան 625

Քառակուսու մակերեսը 9 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

Լուծում

9×9=81

Պատասխան 81

Posted in Մաթեատիկա, Uncategorized | Leave a comment

Майский флешмоб по русскому языку 2018 года

Имя фамилия, адрес эл. почты 

 Елена Манукян
класс, название школы
 ответ 4-2 Аревелян
 страна, город, село
 ответ Ереван
1.Подберите антонимы (слова с противоположным значением) к словам: РАНО, РАССВЕТ, ЗДЕСЬ, УТРО, ШИРОКИЙ, ЗАПАД
 ответ: Утро
 
2.Как называют растения, которые никто не сажал и за которыми никто не ухаживает?
уличные
дикие
дикорастущие 🙌
3.Как называется самая высокая гора на территории Армении?
Хуступ
Арагац 🙌
Тегенис
4.В каком отделе продают масло, сыр, йогурт?
 
молочные продукты 
мясопродукты
овощи-фрукты 🙌
5.В каком магазине продают тетради и учебники?
«Одежда»
«Продукты»
«Книги» 🙌
6.Найди группу, в которой перечислены только домашние звери.
заяц, лиса, лось
курица, утка, индейка
кролик, коза, собака 🙌
7.В какое время дня мы завтракаем?
утром 🙌
днем
вечером
8. В какое время дня мы ужинаем?
утром
днем 🙌
вечером
Posted in Ռուսերեն, Uncategorized | Leave a comment

Երկհնչյունների ուղղագրությունը

յա-իա-եա

յա երկհնչյունը գրվում է իա տառերով՝ 
ա) հետևյալ հայերեն բառերում՝ դաստիարակ, հեքիաթ, օվկիանոս, կրիա, խավիար, բամիա, փասիան
բ) մի շարք անուններում և ազգանուններում՝ Մարիամ, Երեմիա, Եղիա, Եղիազարյան, Բունիաթյան, Սուքիասյան
գ) աշխարհագրական անունների վերջում՝ Կիլիկիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և այլն
դ) օտար լեզուներից փոխառված բառերում՝ էներգիա, քիմիա, օլիմպիադա

Կանանց օտար անունները գրվում են յա-ով, ինչպես՝ Ամալյա, Օլյա, բացառություն են Մարիա, Լիա անունները:

Մի քանի անուններ ունեն զուգահեռ ձևեր: Որպես աշխարհագրական անուն գրվում են իա-տառերով՝ Ասիա, Վիկտորիա, իսկ որպես աղջկա անուն գրվում են՝ յա:

Մի-երկու բառում գրվում է եա, ինչպես՝ հրեա, իդեալ, սեանս:

Առաջադրանքներ

  1. Լրացրու՝ գրելով իա կամ յա

Բրազիլիա, սառուցյալ, քրիստոնյա, դաստիարակություն, պաշտոնյա,, Ավստրիա, հեքիաթային, հոգյակ, լռելիայն, Նորվեգիա, Օֆելյա, միմյաց, ակադեմիա, նյարդային, խարտյաշ, շուրջերկրյա, օլիմպիական, պատյան, քիմիական, Արփիար, Ամասիա։

2.Լրացրու՝ գրելով իա կամ եա

Անդրիաս, ակացիա, միլիարդ, այժմիական, քվիարկել, միջօրեական, անատոմեա, բիլիարդ, հրեական, առօրիական:

3.Նախորդ վարժություններից ամեն մեկից ընտրիր 2-ական բառ և կազմիր մեկական նախադասություն:

Առորեական քյանքս շատ լավ է։

Իմ հեքիաթային կյանքը ոչ ոք չգիտի ինչպես է անցնում։

Ես միլիարդ դրամ ունեմ։

Իմ բակի Օֆելյան շատ լավ աղջիկ է։

4.Գտիր համարժեք բառերը, լրացրու շարքը:

դեղին, դեղձան, շեկ,մարդ։
Լուռ, լուռումունջ,շունչ։
ժամանակակից, արդի,մորդի։
Երկնագույն, լազուր, լուրթ,լուր։

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment